OGŁOSZENIE !!!

   Zgodnie z Uchwałą Nr LXVII/525/2023 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 27 czerwca 2023r.                     w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Skarżysko-Kamienna Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę dzieciom objętym wychowaniem przedszkolnym w wymiarze […]