Harmonogram dyżurów wakacyjnych dla publicznych przedszkoli w Skarżysku-Kamiennej w roku szkolnym 2022/2023

Harmonogram dyżurów wakacyjnych dla publicznych przedszkoli   w Skarżysku –Kamiennej w roku szkolnym 2021/2022

 

W okresie wakacji dyżur pełnić będą następujące placówki:

miesiąc Lipiec 2023:

– Przedszkole Publiczne nr 4, ul. Sikorskiego 17

– Przedszkole Publiczne nr 10, ul. Okrzei 4

– Przedszkole Publiczne nr 12, ul. Sportowa 34

miesiąc Sierpień 2023:

– Przedszkole Publiczne nr 1, ul.Rynek 63

– Przedszkole Publiczne nr 7, ul. Zielna 27

– Przedszkole Publiczne nr 9, ul. Paryska 223

Rodzice którzy chcą zapisać dziecko na wakacje powinni zgłosić taki zamiar i dopełnić formalności od 01.04.2023 do 30.04.2023r. w swoim przedszkolu  z zaznaczeniem dyżurującego przedszkola.

W okresie dyżurów wakacyjnych przyjmowane będą dzieci, których rodzice pracują.

W tym celu rodzice powinni przedstawić zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu obojga rodziców
i niekorzystaniu z urlopu wypoczynkowego w okresie uczęszczania dziecka do przedszkola dyżurującego.

Tok postępowania jak w roku ubiegłym.

Wnioski o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny dostępne w przedszkolu.

 

 

Dyrektor Przedszkola Publicznego nr 1

im. Wandy Chotomskiej – Grażyna Rokita