Dyżury wakacyjne w roku szkolnym 2020/2021

Harmonogram dyżurów wakacyjnych dla publicznych przedszkoli w Skarżysku –Kamiennej w roku szkolnym 2020/2021

W okresie wakacji dyżur pełnić będą następujące placówki:
miesiąc Lipiec 2021:
– Przedszkole Publiczne nr 1, ul. Rynek 63
– Przedszkole Publiczne nr 6, ul. Kossaka 5
– Przedszkole Publiczne nr 16, ul. Spółdzielcza 18
miesiąc Sierpień 2021:
– Przedszkole Publiczne nr 4, ul. Sikorskiego 17
– Przedszkole Publiczne nr 10, ul. Okrzei 4
– Przedszkole Publiczne nr 12, ul. Sportowa 34
Rodzice którzy chcą zapisać dziecko na wakacje powinni zgłosić taki zamiar
i dopełnić formalności od 01.03.2021 do 30.04.2021r.
W okresie dyżurów wakacyjnych przyjmowane będą dzieci, których rodzice pracują.
W tym celu rodzice powinni przedstawić zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu obojga rodziców i niekorzystaniu z urlopu wypoczynkowego w okresie uczęszczania dziecka do przedszkola dyżurującego.
Tok postępowania jak w roku ubiegłym.
Wnioski o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny dostępne w przedszkolu.
DRODZY RODZICE
Nabór dzieci do Przedszkola Publicznego nr 1 im. Wandy Chotomskiej w Skarżysku – Kamiennej ul. Rynek 63 określa: Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli w Skarżysku- Kamiennej w roku szkolnym 2021/2022.
Harmonogram