Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym do publicznych przedszkoli w Skarżysku-Kamiennej na rok szkolny 2023/2024

Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej Zarządzeniem Nr 14/2023 z dnia 24 stycznia 2023 r. określił na rok szkolny 2023/2024 harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym do publicznych przedszkoli i szkół podstawowych ( w załączniku)

 

Zarządzenie nr 14/2023 Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym do publicznych przedszkoli w Skarżysku-Kamiennej na rok szkolny 2023/2024

Uchwała nr V/5/2018 RM w sprawie kryteriów