Ogłoszenie – zapis dziecka do przedszkola

OGŁOSZENIE !!!

 

W dniach  12.04.2021r. – 19.04.2021r. do godz. 15.00
rodzice zakwalifikowanego kandydata
potwierdzają wolę zapisu dziecka do przedszkola.

Formularz można pobrać z przedszkola
lub z linku poniżej
FORMULARZ

Podpisane potwierdzenie woli w 2 egzemplarzach należy złożyć
w przedszkolu w dniach 12.04.2021- 19.04.2021  w godz. 8.00 – 15.00