Wznowienie pracy przedszkola

Drodzy Rodzice!!!

Od 25 maja 2020 r. wznawia swoją działalność Przedszkole Publiczne nr 1 i Żłobek Miejski nr 3 w Skarżysku-Kamiennej.

Rodzice, którzy zadeklarowali chęć posłania dziecka do żłobka i przedszkola, proszeni są o zapoznanie się z procedurami bezpieczeństwa obowiązującymi na terenie tych placówek, wypełnienie załącznika nr 7 i 8 oraz dostarczenie skanu deklaracji i oświadczenia rodziców na e-mail: jedyneczka63@gmail.com bądź wrzucenie wypełnionych załączników do skrzynki umieszczonej w przedsionku przedszkola do dnia 21.05.2020 r. do godz. 12.00.

Proszę o kontakt z dyrektorem. Grażyna Rokita

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA

ZAŁĄCZNIK NR 7

ZAŁĄCZNIK NR 8