Żłobek dofinansowanie

Drodzy rodzice!!!

Zgodnie z ustawą z dnia 17 listopada 2021r. o rodzinnym kapitale opiekuńczym (Dz.U.2021,poz.2270) dającej możliwość dofinansowania pobytu dziecka w żłobku, informuję że rodzice dzieci uczęszczających do Żłobka Miejskiego nr 3 w Skarżysku- Kamiennej mają obowiązek przekazać organowi prowadzącemu rozszerzone dane dzieci i rodziców w formie oświadczenia do 14 stycznia 2022r. w Żłobku Miejskim nr 3 ul. Rynek 63.

Od 1 kwietnia 2022r. rodzice będą mogli składać wnioski do ZUS o ustalenie prawa do dofinansowania. Dofinansowanie to będzie przysługiwać przez okres uczęszczania do żłobka.

Skarżysko-Kamiennna,29.12.2021r.

Więcej informacji ->> kliknij tu !!!