nauczyciele2

Kadra

Przedszkole zapewnia wykwalifikowaną kadrę nauczycielską z wieloletnia praktyką

Zadaniem osób zatrudnionych w naszym przedszkolu jest tworzenie warunków zapewniających wszechstronny, harmonijny rozwój w pogodnej, radosnej atmosferze sprzyjającej twórczej aktywności umysłowej, ruchowej, słownej, muzycznej. Przekazywane przez nas treści są dostosowane do możliwości rozwojowych dziecka uwzględniające sposoby nauczania poprzez odkrywanie, przeżywanie, przyswajanie i działanie.

W przedszkolu zatrudniona jest:

  • 7 osobowa kadra pedagogiczna
  • 7 osobowa kadra administracyjno – obsługowa
  • 1 konserwator

Dyrektor:
Grażyna Rokita – wykształcenie wyższe mgr, nauczyciel dyplomowany.