Nasze Przedszkole

Przedszkole Publiczne nr 1 im. Wandy Chotomskiej
usytuowane jest w dzielnicy miasta – Dolna Kamienna.
Organem Prowadzącym jest Gmina Skarżysko-Kamienna
Przedszkole powstało w latach  60 tych.
Mieści się w przestronnym budynku, wśród zieleni, ciszy z dala od ulicznych tras komunikacyjnych.
Posiada dobrze zagospodarowany plac zabaw wyposażony w różnorodne konstrukcje sprzyjające aktywności dzieci.

 

„Na co dzień uczymy szacunku, miłości, wspieramy dzieci w byciu samodzielnymi, słuchami i rozmawiamy”

W budynku przedszkolnym znajdują się:

 • cztery sale zajęć z łazienkami z pełnym wyposażeniem
 • sala do zajęć muzyczno – ruchowych
 • pokój nauczycielski
 • biblioteka literatury dziecięcej i pedagogicznej
 • gabinet logopedyczny
 • kuchnia z zapleczem
 • pomieszczenia administracyjno gospodarcze
 • piwnice
 • żłobek

Nasze przedszkole zapewnia wszechstronny, bezpieczny, radosny rozwój wszystkim swoim wychowankom. Traktujemy każde dziecko indywidualnie i podmiotowo. Sprawiamy, że czują się one kochane, akceptowane i szczęśliwe. Nie szczędzimy wysiłku, aby każdemu stworzyć warunki do wszechstronnego rozwoju na miarę jego indywidualnych możliwości. Przygotowujemy je do przeżywania sukcesu, a także do radzenia sobie z porażkami.

placeholder Opieka i bezpieczeństwo
Zapewniamy pełną opiekę dydaktyczną i wychowawczą oraz poczucie bezpieczeństwa.
placeholder Rozwój
Wspieramy indywidualny rozwój osobowości dziecka.
placeholder Kompetencje
Spełniamy oczekiwania dzieci, rodziców i szkoły.
placeholder Konwencja Praw Dziecka
Szanujemy podmiotowość działania w świetle Konwencji Praw Dziecka
placeholder Zdrowie
Promujemy zdrowie psychiczne i fizyczne wychowanków.
placeholder Relacje
Dbamy o dobre kontakty interpersonalne
i dobrą komunikację ze środowiskiem społecznym.

Kadra

nauczyciele2

Przedszkole zapewnia wykwalifikowaną kadrę nauczycielską z wieloletnia praktyką

Zadaniem osób zatrudnionych w naszym przedszkolu jest tworzenie warunków zapewniających wszechstronny, harmonijny rozwój w pogodnej, radosnej atmosferze sprzyjającej twórczej aktywności umysłowej, ruchowej, słownej, muzycznej. Przekazywane przez nas treści są dostosowane do możliwości rozwojowych dziecka uwzględniające sposoby nauczania poprzez odkrywanie, przeżywanie, przyswajanie i działanie.

W przedszkolu zatrudniona jest:

 • 7 osobowa kadra pedagogiczna
 • 7 osobowa kadra administracyjno – obsługowa
 • 1 konserwator

Dyrektor:
Grażyna Rokita – wykształcenie wyższe mgr, nauczyciel dyplomowany.