All posts by admin7463

OGŁOSZENIE !!!

   Zgodnie z Uchwałą Nr LXVII/525/2023 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 27 czerwca 2023r.                     w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Skarżysko-Kamienna Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę dzieciom objętym wychowaniem przedszkolnym w wymiarze […]

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym do publicznych przedszkoli w Skarżysku-Kamiennej na rok szkolny 2023/2024

Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej Zarządzeniem Nr 14/2023 z dnia 24 stycznia 2023 r. określił na rok szkolny 2023/2024 harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym do publicznych przedszkoli i szkół podstawowych ( w załączniku)   Zarządzenie nr 14/2023 Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym do publicznych przedszkoli w Skarżysku-Kamiennej na rok szkolny […]