Rekrutacja Żłobek

REKRUTACJA DO ŻŁOBKA MIEJSKIEGO NR 3 na rok 2023/2024 trwa od 01 II do 28 II 2023 roku   Karty zgłoszenia /  kontynuacji do pobrania w Żłobku Miejskim nr 3 ul. Rynek 63

Żłobek dofinansowanie

Drodzy rodzice!!! Zgodnie z ustawą z dnia 17 listopada 2021r. o rodzinnym kapitale opiekuńczym (Dz.U.2021,poz.2270) dającej możliwość dofinansowania pobytu dziecka w żłobku, informuję że rodzice dzieci uczęszczających do Żłobka Miejskiego nr 3 w Skarżysku- Kamiennej mają obowiązek przekazać organowi prowadzącemu rozszerzone dane dzieci i rodziców w formie oświadczenia do 14 stycznia 2022r. w Żłobku Miejskim […]